O nás

Spoločnosť  SAFE WORK – BTS.SK, s.r.o.  poskytuje  preventívne a ochranné služby  dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach:

  • Bezpečnostno-technická služba / Autorizovaný bezpečnostný technik
  • Požiarna prevencia / Technik a špecialista požiarnej ochrany
  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti
    práce a požiarnej ochrany
  • Civilná ochrana
  • Revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantovej siete

 

Ponúkame zákazníkom ucelenú ponuku plnenia  legislatívnych požiadaviek v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany  a civilnej ochrany.  Ponúkame balíky služieb orientované na  cieľovú skupinu zákazníkov s presne určenými cenami, bez akýchkoľvek ďalších skrytých nákladov.