Kontakt

Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti

SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o.
Pionierska 1130/9, Brezno, PSČ 977 01
IČO: 46 906 363
IČ DPH: SK2023639090
Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, v oddieli Sro, vložka 23307/S
Výpis z obchodného registra ->

 

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko: SK91 5600 0000 0026 5847 9002
IBAN:
  SK91 5600 0000 0026 5847 9002
BIC (SWIFT):
 KOMASK2X

 

Kontaktné osoby

Mgr. Dušan Palacka +421 907 904 924
Autorizovaný bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany
dusan.palacka@safework-bts.sk

Ing. Matej Belko +421 918 235 405
Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany
matej.belko@safework-bts.sk

Mgr. Marianna Palacková +421 905 840 858
Pracovná zdravotná služba / Civilná ochrana / Bezpečnostný poradca ADR / Ochrana osobných údajov
marianna.palackova@safework-bts.sk
pzs@safework-bts.sk

Bc. Veronika Bizubová +421 918 235 405
Predaj a revízie požiarno-technických zariadení
obchod@safework-bts.sk

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Korešpondenčná adresa: Pionierska 9, 977 01 Brezno
IČO: 46 906 363
IČ DPH: SK2023639090
Telefón: +421 918 235 405  (pondelok – piatok  07:00 – 14:00 hod)
E-mail: obchod@safework-bts.sk